Podstrona: Politechnika Rzeszowska na rzecz europejskiej obronności / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska na rzecz europejskiej obronności

2021-03-22 , red.  Anna Worosz
Politechnika Rzeszowska na rzecz europejskiej obronności

Od ponad dwóch lat Politechnika Rzeszowska aktywnie uczestniczy w działaniach Unii Europejskiej związanych z rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności ukierunkowanych na obronność i przemysł obronny. Jest to szansa dla naszej uczelni na nawiązanie trwałej współpracy z przedstawicielstwami UE oraz znaczącymi europejskimi ośrodkami akademickimi i przemysłowymi, jak również element budowania międzynarodowej pozycji PRz. 

Działania te rozpoczęło uczestnictwo w projekcie EDSP (European Defence Skills Partnership). Projekt uruchomiony w 2018 r. miał pomóc jego członkom w dzieleniu się wiedzą i najlepszymi praktykami z zakresu umiejętności oraz we współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu mierzalnych i zrównoważonych rozwiązań w celu zlikwidowania niedoborów umiejętności. Politechnika Rzeszowska była jedyną uczelnią z Polski uczestniczącą w tym projekcie. Jej przedstawicielem w Grupie Roboczej był prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, rekomendowany przez SGPPL „Dolina Lotnicza”. Projekt zakończył się w marcu 2019 r., a jego rezultatem była Europejska Strategia Umiejętności Obronnych na lata 2020–2024 (European Defence Skills Strategy 2020–2024). Współpraca Politechniki Rzeszowskiej z „Doliną Lotniczą” została wskazana jako przykład dobrej praktyki w zakresie objętym tematyką projektu: https://www.eudsp.eu/event_images/Downloads/European%20Defence%20Skills%20Strategy_2020-2024.pdf

Po zakończeniu realizacji projektu EDSP, aby wdrażać opracowaną strategię, jego uczestnicy zawiązali konsorcjum, które podjęło współpracę w ramach projektu ASSETs+ (Alliance for Strategic Skills Addressing Emerging Technologies in Defence). Projektowi przyznano dofinasowanie na lata 2020–2023 w ramach programu Erasmus+. Jego celem jest opracowanie programów kształcenia, szkoleń oraz powiązanych działań w zakresie podnoszenia umiejętności i przekwalifikowywania nowych technologii na potrzeby sektora obronnego. Politechnika Rzeszowska jest aktywnym członkiem wymienionego konsorcjum, w którym 32 podmioty realizują omawiane przedsięwzięcie. Trzonem konsorcjum są uczelnie: University of Pisa (Włochy), University of Aalborg (Dania), University of Bordeaux (Francja), Rzeszow University of Technology (Polska), University of Cadiz (Hiszpania), Charles III University of Madrid (Hiszpania), Polytechnic University of Madrid (Hiszpania), University of Seville (Hiszpania), University of Nice (Francja), Belgium Royal Military Academy (Belgia), Aerocampus Aquitaine (Francja) oraz partnerzy przemysłowi: Airbus, Saab, Leonardo, Hensoldt, Navantia, Rolls-Royce. Prof. Jarosław Sęp został powołany na lata 2020–2021 na członka siedmioosobowego Komitetu Sterującego projektu.  

Unia Europejska równolegle uruchomiła inicjatywę Pact for Skills będącą modelem wspólnego zaangażowania na rzecz rozwoju umiejętności w Europie. Jest to wsparcie transformacji związanej z zielonymi i cyfrowymi przemianami oraz unijnymi strategiami przemysłowymi, mającymi na celu podniesienie umiejętności i przekwalifikowywani pracowników w Europie. Pact for Skills podkreśla potrzebę wspólnego stawienia czoła bezprecedensowym wyzwaniom: kryzysowi COVID, neutralności klimatycznej, konkurencyjnemu środowisku (szybka cyfryzacja, Przemysł 4.0). Politechnika Rzeszowska jest także aktywnym uczestnikiem tej inicjatywy wraz z innymi europejskimi ośrodkami akademickimi i przemysłowymi.

Istotnym elementem kształtowania europejskiej obronności jest także europejska sieć regionów związanych z obronnością (European Network of Defence-Related Regions), zrzeszająca władze regionalne i klastry w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w tworzeniu strategii związanych z obronnością i uzyskiwania dostępu do finansowania UE. Celem ENDR jest także inspirowanie działań związanych z podwójnym zastosowaniem i obronnością wśród władz regionalnych, klastrów i przedsiębiorstw, oferując platformę do wymiany informacji o nowych inicjatywach, zwiększania ich widoczności i budowania partnerstw. W 2019 r. do sieci jako przedstawiciel Polski przystąpiło SGPPL „Dolina Lotnicza”, a Politechnika Rzeszowska nawiązała współpracę z siecią. Jej przejawem są przygotowania do planowanej w Rzeszowie 21–22 października br. konferencji „Future Skills for Europe’s Aerospace and Defence Industry”. Organizatorami wydarzenia są: Komisja Europejska, sieć ENDR, Politechnika Rzeszowska oraz „Dolina Lotnicza”.  

„Przedstawione aktywności Politechniki Rzeszowskiej są bardzo ważnym elementem rozwijania współpracy międzynarodowej oraz pozytywnie oddziałują na kształcenie i wizerunek uczelni. Współpraca z renomowanymi europejskimi partnerami jest bardzo znaczącym impulsem rozwojowym dla całej uczelni, a w niedalekiej przyszłości może się przyczynić do zwiększenia jej umiędzynarodowienia, tym bardziej że w planie jest podjęcie szerszej współpracy naukowej z partnerami wspólnych przedsięwzięć, co będzie pozytywnie wpływało na rozwój istotnych dyscyplin naukowych. Z przedstawionych działań płyną liczne korzyści w najistotniejszych strategicznie obszarach aktywności Politechniki Rzeszowskiej” – podkreśla prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję